Wie zit achter Binoculairzien.info?

testbeelden

Initieel werd de term polatest.info in gebruik genomen. Dit was een initiatief van twee collega’s en vrienden, Dominiek Vandenbosch en Patrick Jansen. Als lid van de Carl Zeiss Academy België verdiepten zij zich eind jaren negentig in binoculaire metingen volgens de MKH methode. Beiden waren tevens vier jaar lang voorzitter van de Carl Zeiss Academy België. Patrick van 2008 tot 2011 en Dominiek van 2012 tot 2015.

De Carl Zeiss Academy is een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke optometristen verspreid over heel Vlaanderen, die kwaliteit bijzonder hoog in het vaandel dragen. Onder impuls van de brillenglazenfabrikant Zeiss, engageren zij zich om te investeren in kennis, technische innovatie en doelgerichte communicatie.

Een eerste informatieve website kwam in 2010 in de ether. Onderweg werd de naam aangepast naar de huidige www.binoculairzien.info

Inmiddels werden er in binnen- en buitenland lezingen gehouden voor verschillende brillenglazenfabrikanten. Er kwam een derde collega en vriend op het toneel, Jo Nys, toevallig of niet ook voorzitter van de CZA van 2016 tot 2019 (en een beetje langer, door Corona). Mede onder zijn impuls organiseerden Patrick, Dominiek samen met Jo sinds 2011 elke twee jaar een congres over binoculaire metingen. Bij de laatste editie waren er ruim zestig deelnemers, een duidelijk bewijs dat er steeds meer interesse is voor dit onderwerp.

In 2021 werd de feitelijkje vereniging Binoculairzien.info opgericht met als doel informatie te verschaffen over binoculaire metingen volgens de MKH methode. In de raad van bestuur zetelen Jo Nys (secretaris), Dominiek Van Den Bosch (penningmeester) en Patrick Jansen (voorzitter). De leden van deze feitelijke vereniging zijn allen optometristen die binoculaire metingen volgens de MKH methode onder de knie hebben en zich regelmatig bijscholen over dit onderwerp.

Optometristen die gebruikmaken van of geïnteresseerd zijn in de meet- en correctiemethode van H.J. Haase kunnen al hun vragen mailen naar info@binoculairzien.info. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om u te helpen en de voorwaarden van een eventuele samenwerking te overlopen.

Belangrijk: In het belang van de cliënt streven wij naar een goede interdisciplinaire samenwerking tussen artsen en optometristen. Om andere (medische) oorzaken dan heteroforie uit te sluiten dient bij lichamelijke klachten zoals hoofd-, nek- en schouderpijn altijd een arts geraadpleegd te worden, voordat uw optometrist kan/mag overgaan tot een Polatest.