Het probleem: heteroforie

Screening

Vul hier onze vragenlijst in om na te gaan of uw klachten te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Deze enquête neemt ongeveer 2 minuten in beslag.

Start de screening
testbeelden

In normale omstandigheden werken onze ogen perfect samen om ons één enkel beeld voor te schotelen. Opdat onze hersenen de beelden van ons linker- en rechteroog feilloos zouden kunnen interpreteren en samenvoegen tot één zuiver beeld, moeten beide ogen op precies dezelfde manier gericht zijn op het voorwerp waarnaar we kijken. In het vakjargon heet dat ‘orthoforie’, een term die is samengesteld uit de Griekse stammen orthos en forie en letterlijk ‘gelijke stand’ betekent.

Ongelijke stand

Het tegenovergestelde van orthoforie is heteroforie, wat letterlijk ‘ongelijke stand’ betekent. De oogassen staan in rust (lichtjes) scheef ten opzichte van elkaar, waardoor het object waarnaar we kijken, op het netvlies van het rechteroog op een andere plaats wordt afgebeeld dan op dat van het linkeroog. Op zich is dat niet zo erg, want in normale omstandigheden corrigeren onze oogspieren vanzelf de latente ongelijke kijkrichting van onze ogen, zodat we toch nog één zuiver beeld te zien krijgen.

Verschillende kijkassen

Maar deze compensatie werkt niet bij iedereen feilloos en kost veel energie, waardoor sommige mensen met verschillende kijkassen toch klachten ervaren. Als die extra correctie-energie niet beschikbaar is of niet volstaat om het verschil tussen beide kijkassen te overbruggen, ontstaat er een storing in de samenwerking tussen beide ogen. De meest extreme storing is dubbelzien, een afwijking die zich op eender welke leeftijd kan uiten en soms erfelijk bepaald is.

Verborgen symptomen

Als uw ogen niet op de juiste manier samenwerken, is het echter helemaal niet zeker dat u dat meteen in de gaten hebt. In veel gevallen zult u klachten hebben die u niet onmiddellijk of zelfs helemaal niet in verband brengt met uw zicht. Afhankelijk van uw leeftijd, de grootte en de richting van de afwijkende oogstand, kunt u onder meer last hebben van één (of meer) van de volgende symptomen:

  • hoofdpijn (met name frontaal of ter hoogte van de slapen)
  • spanning in de nek en/of de schouders
  • concentratieproblemen bij het lezen, computerwerk of fijne handenarbeid

Visuele problemen

Heteroforie kan zich echter ook uiten in klachten die rechtstreeks met uw ogen en uw zicht te maken hebben, maar die u niet noodzakelijk in verband brengt met een gebrekkige samenwerking van uw ogen. Daarom is het belangrijk om de stand van uw kijkassen te laten controleren als u kampt met een (of meer) van de volgende symptomen:

  • leesproblemen door vermoeidheid: de woorden zijn afwisselend scherp en onscherp
  • problemen om het beeld scherp te stellen bij afwisselend ver en dichtbij kijken
  • problemen om uw blik te fixeren op één punt zonder snel vermoeid te worden
  • verminderd dieptezicht en oriëntatieproblemen, vooral in het donker
  • verhoogde lichtgevoeligheid
  • geïrriteerde ogen: een branderig of zanderig gevoel

Gespecialiseerde optometristen

Slechts een handvol optometristen in België hebben zich gespecialiseerd in het opsporen van heteroforie met de MKH-methode (de meet- en correctiemethode van H.J. Haase). Met zeer nauwkeurige tests, gebruik makend van een Polatest, kunnen zij de afwijkingen van uw oogstand opmeten.

Als uit de resultaten van de binoculaire meting blijkt dat uw klachten wel degelijk het gevolg zijn van heteroforie, kan uw gespecialiseerde optometrist uw probleem (gedeeltelijk of helemaal) oplossen door middel van brillenglazen met een ingeslepen prisma.

Belangrijk: In het belang van de klant/patiënt streven wij naar een goede interdisciplinaire samenwerking tussen artsen en optometristen. Om andere (medische) oorzaken dan heteroforie uit te sluiten dient bij lichamelijke klachten zoals hoofd-, nek- en schouderpijn altijd een arts geraadpleegd te worden.