Screening

testbeelden

Vul hier onze vragenlijst in om na te gaan of uw klachten te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Deze enquête neemt ongeveer 2 minuten in beslag. Na het invullen van deze vragenlijst krijgt u een antwoord op de vraag of uw klachten al dan niet te wijten kunnen zijn aan heteroforie. Wij hebben drie verschillende vragenlijsten opgesteld, aangezien de klachten als gevolg van heteroforie kunnen variëren naargelang van uw leeftijd. Let er dus goed op de juiste leeftijdscategorie te selecteren.

Belangrijk: In het belang van de klant/patiënt streven wij naar een goede interdisciplinaire samenwerking tussen artsen en opticiens-optometristen. Om andere (medische) oorzaken dan heteroforie uit te sluiten dient bij lichamelijke klachten zoals hoofd-, nek- en schouderpijn altijd een arts geraadpleegd te worden.

Ik ben jonger dan 16 Ik ben tussen 16 en 40 Ik ben ouder dan 40